site logo
Search Location Location

Ad

Ad

Ad

ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ pune ਵਿੱਚ

ਨਵੀਨਤਮ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਸੜਕ ਤੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ pune ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ। pune ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 2 ਡੀਲਰ ਉਪਲਬਧ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ arrow

+ 2 ਚਿੱਤਰ

video-image

ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮੁੱਲ pune ਵਿੱਚ

ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਬ੍ਰੇਕਅਪ

ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ

₹ 5.46 - ₹ 5.72 ਲੱਖ*

ਆਰਟੀਓ

XXXXXX

ਬੀਮਾ

XXXXXX

ਕੁੱਲ

XXXXXX

ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਕੁੰਜੀ ਸਪੀਕਸ ਅਤੇ ਫੀਚਰ

ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ-image

ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ

35 HP

ਸਟੀਅਰਿੰਗ-image

ਸਟੀਅਰਿੰਗ

ਮੈਨੂਅਲ - ਰੀਕਰੀਕੁਲੇਟਿੰਗ ਕੀੜਾ, ਗ...

ਕਲੱਚ-image

ਕਲੱਚ

ਡਿਊਲ

ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵ-image

ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵ

--

ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ-image

ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

1100f Kg

ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ-image

ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ

8 ਅੱਗੇ + 2 ਉਲਟਾ

ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੋ 1134 ਵਿਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ

ਆਈਚਰ 485-image

ਆਈਚਰ 485

₹ 6.50 ਲੱਖਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
ਆਈਚਰ 480-image

ਆਈਚਰ 480

₹ 6.40 ਲੱਖਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
ਆਈਚਰ 368-image

ਆਈਚਰ 368

₹ 5.40 ਲੱਖਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ
ਆਈਚਰ 241-image

ਆਈਚਰ 241

₹ 3.83 ਲੱਖਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ

ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ Tractor FAQs


ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਲਕਿ, pune ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ₹5.46 Lakh ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ₹5.72 Lakh ਉੱਚ ਸੰਵਾਦ ਮਾਡਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

pune ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਾਡਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ₹5.72 Lakh 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ pune ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ 'ਚ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਵੇਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ pune ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ₹54570 ਦਾ ਨਿਮਨਤਮ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਤਤ ਚੋਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਏਕਤ੍ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ CMV360 ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ EMI ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। pune ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਦੀ EMI ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ EMI ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਮਤ = ਐਕਜ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ + RTO + ਬੀਮਾ + ਹੋਰ ਚਾਰਜ਼

ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਦੀ ਮਾਸਿਕ EMI 11067 ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਦੀ EMI ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ CMV360 ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਨ EMI ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਟੂਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਋ਣ ਦੀ EMI ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ pune ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 1134 ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਲੋੜੇ ਹਨ:
ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ:
  • ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ
  • ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ
  • PAN ਕਾਰਡ
  • ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਵਾਉਚਰ

As featured on:

entracker
entrepreneur_insights
e4m
web-imagesweb-images

ਭਾਸ਼ਾ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ

डेलेंटे टेक्नोलॉजी

कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन

गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।

पिनकोड- 122002

ਸੀਐਮਵੀ 360 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

facebook
youtube
instagram

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ CMV360 ਤੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ.